CMDENC

बाल विवाह एवम् दाइजो विरुद्धका योद्धाहरुलाई सम्मान २०७५

 • बाल विवाह एवम् दाइजो अन्त्य गर्ने अभियानमा महत्वपुर्ण योगदान पुरयाएका व्यक्ति एवम् संस्थालाई बाल विवाह एवम् दाइजो उन्मूलन राष्ट्रिय अभियान, नेपालले सन् २००७ देखि प्रत्येक वर्ष सम्मान गर्दै आएको छ । यसै क्रममा श्रावण २०७४ देखि अषाढ २०७५ सम्मका बाल विवाह एवम् दाइजो विरुद्धका योद्धाहरुको सम्मानको लागि नोमिनेशन आव्हानको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्मानको लागि नेपालको सात वटै प्रदेश तथा ७७ जिल्लाहरुबाट बाल विवाह एवम् दाइजो विरुद्ध उल्लेखनिय तथा अनुकरण्ीय कार्य गर्नु भएको व्यक्ति एवम् संस्थाहरुको नोमिनेशन (मनशाय पत्र) ईच्छुक व्यक्ति वा संस्था आफुले अथवा अरु कसैले वहांको नोमिनेशन तपसिल बमोजिमको नोमिनेशन फारम भरेर पेश गर्न सक्नु हुनेछ ।

  सम्मान गरिने विधाहरुः
  १। बाल विवाह एवम् दाइजो विरुद्धका नमुना पात्र
  २। नमुना पात्रलाई सहयोग गर्ने र उत्प्रेरणा दिने सहयोगी पात्र
  ३। रणनैतिक कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था

  नोमिनेशन फारम भरेर अषाढ २७ देखि श्रावण ३०, २०७५ सम्ममा गरी पेश सक्नु पर्नेछ । यो नोमिनेशन अनलाइन मार्फत भर्न सकिने छ । साथै अनलाइन भर्न नसकने व्यक्ति वा संस्थाले cmdenc@gmail.com मा इमेल गरेर वा यस अभियानको आधिकारीक फेसबुक पेज बाट डाउनलोड गरेर नोमिनेशन फारम भरेर ईमेल गर्न सक्नु हुनेछ । यसरी पेश भई आएका नोमिनेशनहरुको समक्षिा तथा रुजु गरेर सम्मान प्राविधिक व्यवस्थापन समितीले अन्तिम निर्णय गर्नेछ र उक्त सम्मान भदौ २०७५ मा काठमाडौमा एक भव्य समारोह मार्फत प्रदान गरिनेछ ।


  नोमिनेशन फारम

  बाल विवाह अथवा दाइजो विरुद्ध उल्लेखनीय कार्य गरेको व्यक्ति स्वंयले आफुले अथवा अरु व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा नोमिनेशन फारम भर्न सक्नु हुनेछ । नोमिनेशन फारम भर्न तलको खालि स्थानमा युनिकोडमा टाइप गरेर त्यस स्थानमा नेपालीमा अथवा अग्रेंजीमा सिधै त्यस स्थानमा टाइप गर्न सकिनेछ । सम्मानका लागि तय गरिएका तिन वटा विधाहरु मध्ये कुनै एक वटा, दुई वटा अथवा तिन वटै विधामा फरक फरक व्यक्ति वा संस्थाको नोमिनेशन पेश गर्न सकिनेछ ।
 • सम्मान गरिने विधा १. बाल विवाह एवम् दाइजो विरुद्धका नमुना पात्र
 • नोमिनेशन हुने व्यक्तिको विवरण
 • सम्मान गरिने विधा २. नमुना पात्रलाई सहयोग गर्ने र उत्प्रेरणा दिने सहयोगी पात्र
 • सम्मान गरिने विधा ३. रणनैतिक कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था
 

Verification